När alkohol nämns i vårdsammanhang tänker nog de flesta på alkoholberoendet och den sociala problematik det medför.

Detta är förstås ett gigantiskt hälsoproblem, men överraskande nog är det kroppsliga hälsokonsekvenser som dominerar sjukdomsbördan.

Ett bra sätt att utreda alkoholens eventuella betydelse är den så kallade halveringsmetoden.

Den innebär att patienten håller uppe med alkohol, eller allra minst halverar konsumtionen under några veckor.

Läs mer hos Janusinfo.