Ibland används termen droginducerad schizofreni för psykoser som en person utvecklar på grund av droganvändning.

Detta tillstånd är faktiskt inte alls schizofreni utan droginducerad psykos.

Forskning tyder också på att droger hos vissa människor kan utlösa schizofreni eller att en droginducerad psykotisk episod kan föregå en schizofrenidiagnos.

Till exempel rapporterar en undersökning från 2016 att 17 % av personerna som initialt fick diagnosen droginducerad psykos senare utvecklades till schizofreni.

Läs mer i MedicalNewsToday.

Kommentarer   
Admin1
#4 Admin1 2022-07-02 19:28
25 % har missbruk vid schizofreni och ytterligare 25 % har haft missbruk. Missbruket brukar vara lindrigare än normalt pga pengabrist. Hos nyinsjuknade brukar unga män ofta ha missbruk också. Kanske negativa symptom och kognitiva brister spelar in och gör att man vill öka stimulansen. Också rökning som är ett slags missbruk är högre än normalt.
Schizofreni
#3 Schizofreni 2022-07-02 17:42
Den som mår dåligt och kanske är nära en psykotisk tankevärld är nog också mer benägen att försöka finna andra alternativa vägar för att komma därifrån. Så med droger och schizofreni är det väl som hönan och ägget ibland, lite svårt att säkert skilja dem åt. Då det ena kan vara resultatet av det andra. Eller?
Admin1
#2 Admin1 2022-07-01 19:27
Troligen kom schizofrenin först, men vid missbruk + schizofreni får man lättare psykoser när man missbrukar.
Geta
#1 Geta 2022-07-01 19:23
Kan det stämma på terroristen i Oslo för en dryg vecka sedan med paranoid schizofreni och missbruk? Har missbruket kommit först.

Du har inte rätt att posta kommentarer