• Hjärnhälsan kan försämras även av måttligt intag av alkohol, visar en ny studie.

  • Alkoholvanorna hos knappt 21 000 personer kartlades, och deltagarnas hjärnor undersöktes även med en magnetkamera.

  • Konsumtion av sju eller fler alkoholenheter per vecka (875 ml vin) kunde sammankopplas med högre järnnivåer i hjärnan och ackumulerade järnnivåer har tidigare associerats med sjukdomar som Alzheimer och Parkinson.

Läs mer hos Sveriges Radio.

Du har inte rätt att posta kommentarer