Cannabis i tonåren kan ge 6 gånger ökad risk för schizofreni.

En intervjuundersökning på c:a 50000 svenskar från 1969, som sedan följdes under 15 år, visar att användning av cannabis är kopplat till en ökad risk att utveckla schizofreni.

Om användningen är stor ökar risken 6 gånger. En undersökning från Nya Zeeland stöder detta och visar att risken ökar om cannabis används i 15 års åldern än vid 19 år.

Risken verkar vara specifik just för cannabis snarare än andra narkotika.

Det finns också undersökningar, som visar på ökad risk för depression och ångest av cannabis.

Det är fortfarande oklart om cannabis skapar schizofreni och depression eller om de bara utlöses lite tidigare än normalt. Detta stöder att det är lämpligt att avråda från cannabisanvändning för psykiskt känsliga personer.

Kommentar:

Det finns en cannabinoid receptorblockerare som ett läkemedelsföretag skall testa mot schizofreni.

Källa:

Rey, J.M. och Tennant,C.C.
Cannabis and mental health
BMJ 325:1183-1184 (2002)

Du har inte rätt att posta kommentarer