En ny amerikansk studie har studerat kopplingen mellan psykotisk sjukdom och missbruk.

Risken för stort alkoholbruk (minst 4 drinkar per dag) var 4 gånger högre än normalt, regelbundet marijuanabruk var 3,5 gånger högre och bruket av andra droger var 4,6 gånger större.

Största ökningen var tobak, där det var 5,1 gånger större risk att vara rökare.

Intressant var att skyddsfaktorer mot missbruk hos normalpersoner, som vissa raser eller etniska grupper samt kvinnor, inte skyddade mot missbruk vid psykotisk sjukdom.

Rökning anses vara den stora orsaken till förtida död vid psykotisk sjukdom.

Läs mer hos PsychCentral.

Denna artikel tar upp 3 studier, som kommit nyligen om cannabis och schizofreni.

Problemet med studierna är att resultaten är motstridiga delvist.

I artikeln står rådet att man skall ta studier på schizofreni och cannabis med en nypa salt.

De antyder också att myndigheterna försöker hämma forskningen på cannabis och schizofreni antagligen genom att snåla på anslagen.

Läs mer hos Leafly.

Ny forskning från Harvard i USA tyder på att cannabis inte framkallar schizofreni utan att de som får schizofreni av cannabis har en ärftlighet för att få schizofreni.

Dock är det så att de med ärftlighet för schizofreni kan få sjukdomen tidigare om de använder cannabis.

Tidigare har det funnits studier som kommit fram till att cannabis i tonåren skulle öka risken för att senare få schizofreni.

Undersökningen fann också att en tendens att de som använde cannabis hade mer bipolär och depression i släkten.

Läs mer hos PsychCentral.

Xanor

Enligt polisen är bensodiazepiner, främst alprazolamprodukter, de vanligaste läkemedlen bland missbrukare.

Läs mer i Läkemedelsvärlden.

Att röka cannabis ökar risken för en mängd olika fysiska och psykiska sjukdomar och skador, både under och efter cannabisruset.

Långvarig användning av cannabis kan även leda till kroniska psykoser och ökar risken för att utveckla schizofreni.

Läs mer i Dagens Nyheter. Tack boe för tipset!

Marcus Sandborg fick diagnosen schizofreni för tolv år sedan, efter missbruk och psykoser.

På tisdagen berättade han om sitt liv för en fullsatt fullmäktigesal.

Läs mer i Örnsköldsviks Allehanda