Alltför höga trösklar och hårda krav på individen utesluter missbrukare från nödvändig behandling.

Ingen annan patientgrupp än de som har ett narkotikamissbruk utsätts för repressalier som en del av behandlingen, skriver läkarna Tobias Linder och Markus Boman.

Läs mer i Svenska Dagbladet. Tack Geta för tipset!

Fortsatt cannabisanvändning ger försämrad kognition hos män med schizofreni, som är cannabisberoende rapporterar ny forskning.

Om cannabisanvändningen upphört för mer än 6 månader sedan sågs ingen försämring av kognitionen.

Läs mer hos NEWSMedical.

Det nya läkemedlet Selincro (nalmefen) bör godkännas för minskning av alkoholintag hos personer med hög alkoholkonsumtion, enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA.

Läs mer hos Dagens Medicin.

En enda fråga brukar personal inom psykiatrin ställa till patienterna om deras alkoholvanor.

Det är standard.

Och det är långt ifrån tillräckligt.

Läs mer i Dagens Medicin.

Forskare från Bergen i Norge har funnit nytt stöd för sin teori att cannabisanvändning orsakar en tillfällig kognitivt sammanbrott hos icke-psykotiska individer, vilket leder till kronisk psykos.

I en fMRI studie fann man ett annorlunda hjärnaktivitetsmönster hos personer med schizofreni med tidigare cannabisanvändning än hos personer med schizofreni som aldrig använt cannabis.

Läs mer hos ScienceDaily.

cannabis

Forskare har funnit en gen NRG1 som är kopplad till cannabismissbruk.

Denna gen har tidigare kopplats till schizofreni, vilket är intressant eftersom cannabisrökning kan öka risken för schizofreni.

Läs mer i MedicalXpress.