Daglig användning av cannabis predisponerar för uppkomsten av psykos och schizofreni.

Cannabispsykoserna har särskilda karaktäristika både innan de uppträder och i hur psykosen visar sig.

Detta enligt en ny spansk avhandling.

Läs mer på ScienceDaily.

Om jag fattat det rätt kan man få psykos av cannabis även om man inte har några kända riskfaktorer för psykos.

En amerikansk psykiater skriver om missbruksrelaterad psykos, som liknar schizofreni och ofta diagnosticeras som schizofreni.

Den är också nästan lika vanlig som schizofreni.

En tredjedel av dessa tillfrisknar fullständigt.

De med missbruksrelaterad psykos är oftast mindre sjuka än vid schizofreni.

De flesta, som fullständigt tillfrisknat från schizofreni har egentligen missbruksrelaterad psykos, där missbruket upphört och därmed har symptomen upphört.

Emellertid livslång abstinens är ofta inte tillräckligt för att symptomen skall försvinna hos alla.

Läs mer på Medical News Today.

Vid dubbeldiagnoser finns både psykisk sjukdom och missbruk samtidigt.

Det leder till en försämring av den psykiska sjukdomen.

Behandlingen skall ske genom att både missbruket och den psykiska sjukdomen behandlas samtidigt.

En 10 minuters intervju med en professor och en patient finns på NPR.

En studie på normala alkoholkonsumenter visade att Abilify efter alkohol gav signifikant ökad trötthet och i mindre utsträckning minskades euforin.

Det är möjligt att Abilify kan få personer med alkoholmissbruk att dricka mindre förutsatt att man kommer på rätt dos av Abilify, säger forskarna.

Dopamin är involverad i de belönande effekterna av alkohol.

Andra antipsykotika, som Haldol och Zyprexa minskar enbart de belönande effekterna av alkohol.

Läs mer på Medindia.com.

Ungdomar som använder den illegala drogen cannabis löper ökad risk att drabbas av sk prodromala psykossymtom, något som i sig visats vara kopplat till ökad risk för att senare drabbas av psykos.

Det visar en finländsk studie presenterad i tidskriften British Journal of Psychiatry.

Läs mer i Läkartidningen.

80 % av patienterna med nyligen diagnosticerad schizofreni och andra psykiatriska sjukdomar använder mycket cannabis varnar brittiska forskare den engelska regeringen.

Den engelska regeringen har för några år sedan nedgraderat cannabis, så att polisen inte arresterar sådana missbrukare längre och det vill alltså forskarna nu ändra på.

Det är främst de starkare varianterna av cannabis - skunk, som uppmärksammats.

Forskarna varnar för att år 2010 kan 25 % av schizofrenifallen i England orsakas av cannabis.

Läs mer på Daily Mail.