Under hösten kartlägger Socialstyrelsen samsjuklighet mellan psykisk ohälsa och beroendeproblematik. Meningslöst, menar psykiatern Markus Heilig. Att samsjukligheten är mycket hög, och att patienter hamnar mellan stolarna, vet man sedan länge.

– Vi har kartlagt så det räcker. Vi känner till problemen. Nu måste vården inrättas efter patienternas verklighet, säger han. 

Läs mer i Dagens Nyheter.

Unga som har problem med missbruk av alkohol och droger lider inte sällan av psykisk ohälsa.

Att hantera och upptäcka den på tidigt stadium skulle bespara de drabbade mångåriga problem och tuffa livsöden, skriver läkaren Lotta Borg Skoglund.

Läs mer hos Dagens Samhälle.

Röker du? Då kanske det är dags att sluta.

Ny forskning visar nämligen att rökning inte bara ökar risken för bland annat lungcancer och hjärtproblem – det kan även orsaka mentala sjukdomar såsom schizofreni och depression.

Det visade sig efter en jämförelse mellan rökare och icke-rökare, där risken för mentala sjukdomar var 50 procent högre hos de som rökte

Läs mer hos Nyheter24.

Skulle kriminaliteten minska om det blev lagligt att sälja cannabis?

Och hur skulle folkhälsan påverkas?

F&F har talat med framstående forskare – och besökt Vancouver, där det numera är tillåtet att konsumera cannabis på allmän plats.

Peter Allebeck betraktar numera sambandet mellan bruk av cannabis och psykos som fastslaget, även långsiktigt.

– Vissa personer är mer känsliga för att utveckla psykotiskt beteende som svar på cannabisbruk, säger Fred Nyberg.

Läs mer hos Forskning & Framsteg.

Kvinnan fick en psykos orsakad av cannabis.

Hon attackerade en pensionerad granne – och högg honom i skallen med ett svärd.

Nu döms hon till fängelse trots att hon led av en allvarlig psykisk störning under gärningen, skriver GP.

Läs mer i GT.

Socialtjänsten har i en del svenska kommuner infört nya regler för vilka hemlösa som ska få långsiktig hjälp och vilka som endast ska få akuthjälp.

Konsekvenserna riskerar att bli orimliga. Regeringen måste snarast ändra socialtjänstlagen så att äldre, barnfamiljer och andra i hemlöshet kan bo på ett anständigt sätt, skriver Hans Swärd och Per Eriksson.

Både Göteborg och Malmö har nyligen skärpt rutinerna för den hjälp som ges till hemlösa som inte har missbruksproblem eller psykiska problem. Denna grupp ska i första hand hänvisas till akutboenden där de får bo max en vecka.

Läs mer i DN Debatt.

Flera kommuner försöker undfly ansvaret för människor som inte har råd med ett boende. Det ska de inte göra. Ledare i DN.