Forskare vid Karolinska institutet konstaterar att ett finns ett samband mellan regelbunden beroendevård och minskad brottslighet för de som genomgått en rättspsykiatrisk undersökning och/eller paragraf 7-undersökning.

För de som fått beroendevård var det 50 procent lägre risk att återfalla i brottslighet.

Läs mer i Dagens Medicin.

En homeopatisk konferens i Tyskland slutade i kaos efter att 29 delegater tagit en LSD-liknande drog och börjat hallucinera.

Konferensdelegaterna hittades, när de vacklade omkring och rullade runt på en äng i närheten av konferenshotellet, pratade svårtolkad rotvälska och tycktes lida av svåra kramper.

Konferensdeltagarna fördes till sjukhus i 15 ambulanser.

Väl framme var flera av dem så illa däran att de inte kunde kommunicera. De led av vanföreställningar, andningssvårigheter, hjärtrusningar och kramper. 

Läs mer hos Svensk Farmaci.

Cannabis kan påverka hjärnans utveckling hos unga män, som har ärftlighet för att få schizofreni visar en ny studie.

Tidigare har en annan studie visat att de med ärftlighet för schizofreni använder oftare cannabis än normalt.

I denna studie framkom att de som använde cannabis och hade ärftlighet för schizofreni hade en tunnare hjärnbark (kortex) än övriga i studien.

En tjockare kortex innebär att hjärnan har större förmåga att mottaga och bearbeta information. Forskarna tycker att de som schizofreni eller schizoaffektiv i familjen inte skall använda cannabis.

Läs mer hos Medical Daily.

En ny norsk studie har visat att missbruk av alkohol och droger är mycket vanligare vid schizofreni, bipolär och depression än hos befolkningen i övrigt.

Värst var schizofreni med missbruk hos 25 %, sedan kom bipolär med 20 % och depression med 10 %.

Unga personer, som nyligen fått schizofreni löper särskilt hög risk för missbruk.

Missbruk försvårar behandlingen och leder till sämre prognos.

Läs mer hos The Local.

alkohol

Alkoholberoende är en försummad diagnos. Drygt 300 000 svenskar är alkoholberoende, men det är få som söker hjälp trots att de har oro och funderingar kring sitt problem.

En orsak är att alkoholproblem är skambelagt. Detta måste vi i vården hantera bättre.

Det finns bra behandlingar och den stora majoriteten kan vi hjälpa, eller till och med bota.

Läs mer hos Janusinfo.

50 % av de med schizofreni har eller har haft problem med missbruk. Missbruket vid schizofreni är dock ofta lindrigare än normalt missbruk.

vinprovare

Kanske inte vinprovare ändå?

Tak över huvudet och ett arbete är viktiga aspekter för om en behandling ska vara framgångsrik och bidra till att bryta ett missbruk.

Socialstyrelsen förstärker därför de nationella riktlinjerna med rekommendationer om insatser som främjar boende och sysselsättning.

Vid psykisk ohälsa kombinerat med missbruk rekommenderas case manager (vårdsamordnare) också. Även stöd till anhöriga rekommenderas.

Från Socialstyrelsen.