Leif Hoffmann, som är pensionerad kirurg, drabbades av covid-19 tidigt under pandemin och låg i fyra veckor i respirator.

Här följer hans berättelse av de drömmar och hallucinationer han upplevde när han låg nedsövd.

Läs mer i Läkartidningen.

Vad är egentligen schizofreni?

Finns det verkligen en koppling mellan sjukdomen och våld?

Och hur beskrivs psykoser, vanföreställningar och hallucinationer av någon som själv lever med schizofreni?

Vi träffar Simon Cervenka, professor och överläkare i psykiatri vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset och Kimberly Hallberg. 

Avsnitt 1. Förvrängd verklighet.

Avsnitt 2. Att höra röster.

Lyssna här.

Pebbles Karlsson Ambrose nämns i artikeln

I januari 1797 togs en man vid namn James Tilly Matthews in på Bethlems psykiatriska klinik i London.

Matthews hävdade att han var utsatt för en komplott.

En liga bestående av sju män övervakade, påverkade och torterade honom med hjälp av sorts pneumatisk vävstol som sände ut magnetisk strålning.

Matthews anses vara det första dokumenterade fallet av paranoid schizofreni

Läs mer hos MSN livsstil.

Vi har nyligen beskrivit ett fall av akut katatoni med excitatoriska symtom, som inom 24 timmar utvecklades till malign katatoni med autonom instabilitet, hos en tidigare frisk man några dagar efter att han tillfrisknat från PCR-verifierad sars-cov-2-infektion.

Läs mer i Läkartidningen.

Lovisa Rydén

Lovisa Rydén bloggar om att leva med PTSD, att kämpa för att orka behandling och att det fått henne att se annorlunda på sin bipolära sjukdom.

Läs mer hos RSMHBloggen.