Tänker du långsamt?

Då är förmodligen risken liten för att du plötsligt ska vakna upp och tro att du är FN:s generalsekreterare.

Åtminstone enligt en av alla forskare som intervjuas om det komplexa ämnet vanföreställningar i den inte helt purfärska BBC-podden A history of delusions.

Där sätter Daniel Freeman, forskare inom experimentell psykologi, sökarljuset på något som vanligtvis bara setts som ett symtom i en större sjukdomsbild.

Läs mer i Aftonbladet.

»Tyvärr är insjuknandet i psykos ofta ospecifikt med depression eller ångest« skriver recensenten av boken »Att insjukna i psykos« i Läkartidningen.

För några år sedan hade jag inte reagerat över detta, men efter två års arbete i Danmark med unga patienter med nydebuterad schizofreni/psykos­sjukdom har jag insett att det finns tydliga tecken i prodromalfasen som är lätta att finna bara man vet vad man ska leta efter.

Det handlar om att identifiera störningar i självupplevelsen, något som nyare psykopatologisk forskning baserad på fenomenologi visat låter sig fångas och beskrivas.

Läs mer i Läkartidningen.

Dålig sömn, alkohol och stress trodde han bidrog

Han jobbade som virusforskare tills han blev en av Sveriges största musikexporter.

Möt världsartisten José González från Göteborg.

Han berättar att han haft 3 psykoser och beskriver dem.

Se mer hos SVTPlay. Tack boe för tipset!