En studie på nyinsjuknade med psykotisk sjukdom, som schizofreni tyder på att motivationsbrist uppkommer nästan direkt och är därför inte ett resultat av institutionalisering.

18 nyinsjuknade i sin första psykos jämfördes med 19 normalpersoner i ett datoriserat test på motiverat beteende.

Ett reaktiontidstest gav en belöning efter varje försök. I kontrollgruppen reagerade nästan alla snabbare om belöningen, som gavs var högre.

Detta observerades dock bara hos 25 % av psykosgruppen, som alltså hade problem i belöningssystemet .

Studien fann också att antipsykotika, som en del tog inte påverkade resultatet.

Slutsatsen är att personer med psykos har motivationsproblem redan innan de kommer i kontakt med vården.

Läs mer i EurekAlert.

Du har inte rätt att posta kommentarer