Forskare har kommit fram till att personer med schizofreni kan uppleva samma positiva svar på stimuli, som att se en film, lyssna på musik etc, men att dessa reaktioner var mycket mer intakta än vad personerna rapporterade i frågeformulär hur de skulle känna i olika situationer.

Oförmågan att behålla positiva minnen eller att förutse positiva upplevelser i framtiden kan vara en viktig faktor för uppkomsten av negativa symptomen vid schizofreni, som brist på energi, drive och motivation.

Nu försöker man undersöka vilka neurobiologiska störningar i hjärnan, som ger negativa emotionella symptom för att kunna hitta en bättre behandling.

Mellan 50-70 % av de med schizofreni har negativa symptom.

Läs mer i Newswise.

Du har inte rätt att posta kommentarer