Kanadensiska psykiatrer har upptäckt att somliga patienter har vanföreställningen att de är med i sin egen Reality show.

Psykiaterna kallar detta för Truman Show vanföreställningen, efter filmen Truman Show, som kom 1998 och där Trumans liv sändes ut i TV över hela världen.

Patienterna talade om Truman Show, när de beskrev sina problem och de var ofta 25-35 år gamla med högskoleutbildning.

Från Tristate homepage.com.

Du har inte rätt att posta kommentarer