En intressant artikel om kognitiva brister vid schizofreni, som är läsvärd.

Akineton kan försämra kognitiva symptom och stör minnet och särskilt det visuella minnet.

De rekommenderar läkemedel innehållande amantadin istället för Akineton.

Att sluta röka är inte enbart positivt, eftersom nikotin förbättrar kognitionen.

Det kan vara lämpligt att fortsätta med nikotinersättning sedan för att inte kognitionen skall försämras.

Läs mer på Psychiatric Times.

Du har inte rätt att posta kommentarer