75 % av de med schizofreni har hörselhallucinationer, medan för bipolär är motsvarande siffra 20-50 %.

Vid egentlig depression med psykotiska inslag har 10 % hörselhallucinationer medan vid PTSD är siffran 40 %.

Hörselhallucinationer kan förekomma hos psykiskt friska och de har oftare positiva röster, kontroll över sina röster, inte så ofta röster och de stör inte dagliga aktiviteter.

Det finns också bevis för att vanföreställningar skiljer psykotiska besvär från hallucinationer hos friska.

Tecken som tyder på psykotiska röster:


- Hör ofta röster
- Rösterna kommer utifrån
- Rösterna är språkligt sett komplexa (inte bara Hej!)
- Större känslomässig påverkan
- Om man tror att andra upplever liknande


Den absolut vanligaste hörselhallucinationen är röster. Röster som talar kan säga fullständiga meningar, men vanligast är enstaka ord.

Ofta har rösterna ett negativt innehåll, vilket kan göra att man mår sämre.

En mindre andel har positiva röster och de kan bli besvikna om dessa röster skulle försvinna.

Ångest verkar kunna utlösa hallucinationer. Hallucinationer kan utlösa stress och risken för depression, ångest, rädsla och ilska ökar.

Hallucinationer behöver endast behandlas om de inkräktar och stör dagliga aktiviteter.

Antipsykotika har effekt mot hörselhallucinationer, men ofta så försvinner de inte fullständigt.

Det är inte känt om vissa antipsykotika är bättre mot hörselhallucinationer än andra preparat. Vissa får effekt av KBT.

Särskilt ångestreducerande terapi ger god effekt.

En kombination av familjeutbildning och psykoterapi ger tillsammans med antipsykotika bäst effekt mot röster.

Läs mer på Psychiatric Times.

Du har inte rätt att posta kommentarer