En intressant beskrivning av katatoni, som är sällsynt numera vid schizofreni, finns i denna artikel från en bok.

Vid katatoni slutar man reagera på intryck från omgivningen och man kan bli helt orörlig.

Aktiviteten för EEG är mycket högre än normalt, vilket tyder på att hjärnan är hyperaktiv.

Bensodiazepiner ger paradoxalt nog uppvaknande, som gör att kroppsrörelserna normaliseras.

De som har katatoni berättar att de är hypermedvetna om vad som händer i omgivningen fast de är orörliga.

Det tar flera år för att utveckla katatoni, så den kommer inte direkt.

Läs mer på OUPBlog.

Kommentarer   
Vatten
#1 Vatten 2012-06-24 16:57
Där ser vi hur nyheten om barbituraten amytal (adhd-npf.com/uppvaknanden-fran-kataton-schizofreni-ii/) ledde fram till bensodiazepiner som tex zyprexa som inte får kallas bensodiazepin men likt förbannat är en benzodiazepin (2-methyl-4-(4-methyl-1-piperazinyl)-10H-thieno[2, 3-b][1,5]benzodiazepine) närmare bestämt

Du har inte rätt att posta kommentarer