Synhallucinationer tros kunna orsakas av brist på transmittorn acetylkolin i hjärnan.

Vid demens och Parkinsons sjukdom har synhallucinationer behandlats med läkemedel som höjer acetylkolinet.

Nu har ett fall med synhallucinationer vid schizofreni framgångsrikt behandlats med läkemedlet rivastigmin, som höjer acetylkolin i hjärnan.

Läs mer på BMC Psychiatry.

Du har inte rätt att posta kommentarer