Ett test som mäter personer med schizofrenis förmåga att handla mat i affärer är ett bra mått på kognitiva processer, som planering, regelsättning och inhibition, som tillsammans kallas som exekutiv funktion enligt forskare.

Läs mer i PsychCentral.

Du har inte rätt att posta kommentarer