schizofreni

Personer som tar Ritalin är mycket mer medvetna om sina misstag enligt australiska forskare.

Vid t.ex schizofreni har dåligt medvetande om egna fel kopplats till vanföreställningar eller paranoia, som orsakar mycket lidande.

Oförmåga att upptäcka sina egna fel kan orsaka skillnaden mellan minnen och realiteten som man konfronteras med.

Att förstå hjärnans mekanismer hur vi blir medvetna om våra misstag är ett viktigt första steg för att förbättra felmedvetandet och för att kunna minska dessa symptom.

Läs mer i MedicalXpress.

Du har inte rätt att posta kommentarer