Ungefär 30 % av de som fått sin första psykos kommer att ha apatisymptom 10 år senare enligt en ny undersökning.

Apati har kopplats till sämre funktionsförmåga, värre sjukdomsförlopp och utgång samt dålig exekutivförmåga.

Efter 10 år korrelerade högre apati med mindre anställning, mindre kontakt med vänner, mindre dagliga aktiviteter och lägre GAF-värde.

Läs mer hos Family Practice News.