Fråga: Min son har schizofreni (diagnosen är schizoaffektiva syndrom med hypermani).

Hans skov börjar alltid med att han inte kan sova, inte ens med sömnmedel.

De kommer väldigt regelbundet, nästan alltid med tre veckors mellanrum.

Vad beror detta på? Kan hormoner styra skoven?

Läs svaret på frågan i Forskning & Framsteg.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2012-05-17 07:59
Om han har psykotiska skov var tredje vecka och psykos då undrar man om inte Clozapine/Leponex vore en bra idé, eftersom den brukar ge effekt när andra preparat inte gör det. Normalt inträffar återfall i psykos vartannat år ungefär. En vanlig orsak till psykotiska skov är att man slarvar med medicineringen eller avbryter den. Med Clozapine minskar den risken med 80 % har man nyligen funnit.

Du har inte rätt att posta kommentarer