Individer med schizofreni, bipolär eller depression kan vara mindre empatiska än individer utan dessa tillstånd enligt en tysk studie.

Vid schizofreni var empatin sämre än vid bipolär och vid bipolär var den sämre än vid depression.

Läs mer hos NEWSMedical.