Personer med schizofreni kan klassificeras i tre olika subgrupper baserat på nivån av socialkognition och negativa symptom som är kopplat till integration i samhället och livskvaité visar en amerikansk studie.

Forskarna tror att dessa subgrupper kan behöva olika psykosociala behandlingar och läkemedelsbehandling.

Gruppen med mindre negativa symptom och låg socialkognition blev ofta arresterade och hade missbruk än de två andra grupperna - mindre negativa symptom och hög socialkognition samt stora negativa symptom.

Läs mer i NEWSMedical.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2013-02-07 15:13
Det här är nog lite preliminärt, eftersom det var inte så många personer som ingick i studien. Det krävs nog större studier innan man kan anamma denna indelning. För DSM V som kommit nyligen skall en bedömning och gradering fyra olika dimensioner depression, ångest, kognitiva störningar och realitetsstörning av schizofreni.

Du har inte rätt att posta kommentarer