Psykos, nedsatt realitetsprövning, är inte helt ovanligt.

Nationella  kartläggningar från Storbritannien  och Finland visar att uppemot 4–5 procent upplever något psykotiskt symtom över en 18-månadersperiod och att 3–4 procent insjuknar i ett psykotiskt syndrom under sin livstid. 

De klassiska psykotiska symtomen – hallucinationer och vanföreställningar – förekommer vid en rad olika tillstånd.

Det gör differentialdiagnostik och val av behandling komplicerat.

Här ska vi gå igenom handläggningens ABC vid akut psykos, med fokus på diagnostik, utredning och behandling.

Läs mer i Läkartidningen.

Du har inte rätt att posta kommentarer