Personer med schizofreni kan ha bizarra vanföreställningar, som alla andra inser är felaktiga t.ex rädsla att utomjordingar planterat en apparat i hjärnan.

Forskarna har försökt förstå hur dessa uppstår.

En förklaring har varit att hjärnan gör misstag när den skapar minnen.

Ett stort framsteg är att forskare lyckats framkalla felaktiga minnen hos möss.

Forskarna tror att liknande mekanism kan finnas för komplexa vanföreställningar som inte går att prata bort och att man snart kommer att förstå hur vanföreställningar uppkommer.

Från Schizophreniaforum.org.

Kommentarer   
rebbe
#10 rebbe 2013-08-15 23:48
Det är en relativt lätt grej att skappa vaneföreställningar i alla former det är en teknisk grej om man förstår hur den går till så förstår man hur simpel den är! inget magiskt hockuspockus! Det är bara farmaceptiker som säger att det är något fel det är det inte!
Hurt
#9 Hurt 2013-08-05 03:25
Behöves forskare för att komma fram till detta, vilket jag har redan vid början av min sjukdom listat ut och skrivit i min dagbok... men du utomjordningen har rätt hör man röster så hänger det tillsammans med röster....de e nog en kemisk obalans i hjärnan varför man har vanförställningar, hör röster, har psykos, ser och inbillar sig saker, är apatisk, sömnproblem och svårt med det sociala och lever isolerade...
Admin1
#8 Admin1 2013-08-03 16:14
Jag minns en vanföreställning under min psykos, som var grundad på minnen 5 år tidigare. Dvs långt innan insjuknandet. Nu när jag minns samma sak igen, så får jag ingen vanföreställning, vilket tyder på att den här hypotesen om att vanföreställningar är felaktiga minnen inte stämmer.
Utomjordingen
#7 Utomjordingen 2013-08-03 09:02
Ja, utöver röster så skulle det kunna vara nedärvda minnen enligt Isa-Alise - kan jag också hålla med om. Sen har jag spekulerat i att det även kan vara minnen från framtiden. Typ, tid och rum smälter samman.
Geta
#6 Geta 2013-08-02 22:15
Gustaf Fröding

”Då frågade Pilatus: Vad är sanning?”
och eko svarade – profeten teg.
Med gåtans lösning bakom slutna läppar
till underjorden Nazarenen steg.

Men gudskelov, att professorer finnas,
för vilka sanningen är ganska klar!
De äro legio, ty de äro månge,
som skänkt den tvivelsamme romarn svar.

Dock syns mig sällsamt, att det enda sanna
så underbart kan byta form och färg.
Det, som är sanning i Berlin och Jena,
är bara dåligt skämt i Heidelberg.

Det är, som hörde jag prins Hamlet gäcka
Polonius med molnens gyckelspel:
”Mig tycks det likna si så där en vessla
– det ser mig ut att vara en kamel!”
girl
#5 girl 2013-08-02 21:53
bara för att andra tycker att man har vanföreställningar betyder inte att dom har rätt
Isa-Alise
#4 Isa-Alise 2013-08-02 21:01
Jag tror inte att vanföreställningar är verkliga feltolkade minnen. Mina psykosupplevelser ter sig mer som nedärvda minnen á la Jung.
Geta
#3 Geta 2013-08-02 14:26
Det måste vara något liknande som vid en nära döden-upplevelse. Då rullas ens liv upp i ett rasande tempo har överlevande berättat.
Admin1
#2 Admin1 2013-08-02 14:21
Tror inte att alla vanföreställningar är felaktigt bildade minnen. Min egen uppfattning är att under psykos aktiveras gamla minnen utan att man själv ansträngt sig för att minnas dem. Dessa gamla minnen som säkert var korrekta från början feltolkas under psykosen och blir vanföreställningar. Så min uppfattning är att vanförställningar är feltolkade minnen som automatiskt poppar upp.
Utomjordingen
#1 Utomjordingen 2013-08-02 11:56
Mina vanföreställningar uppstår delvis på grund av att jag hör röster.

Du har inte rätt att posta kommentarer