Forskning tyder på att vid psykisk sjukdom och psykos, så är tidsuppfattningen störd.

Särskilt vid schizofreni har föreslagits att brister i tidsuppfattningen kan leda till konfusion, hallucinationer och vanföreställningar.

Tidigare studier pekar på en störd kroppsklocka som gör att tiden för vissa uppgifter anses för lång eller för kort jämfört med verklig tid.

I en tysk studie fick personer med schizofreni och friska personer bedöma vilken tid ett visst stimuli tog.

De med schizofreni trodde att stimulit tog kortare tid än vad det gjorde och felet var större ju mer positiva symptom som fanns.

Om uppgiften var svårare så blev resultatet ännu sämre. Det verkar finnas en koppling mellan störd tidsuppfattning och positiva symptom.

I sin fortsatta forskning skall de studera effekten av antipsykotika på kroppsklockan, eftersom den påverkas av dopamin.

Läs mer hos GoodTheraphy.

Kommentarer   
Nissegossen
#4 Nissegossen 2013-08-04 02:31
När jag dricker och har kul, rusar tiden iväg och allt går lätt och ledigt. När jag inte dricker, går dagen väldigt långsamt fram och man kan sitta och titta på klockans sekundvisare och sucka! :roll:
Utomjordingen
#3 Utomjordingen 2013-08-03 19:50


Man tappar tid och rum och man får för sig att man minns framtiden, sen kan det vara så att man drömmer i vaket tillstånd. Typ, diffust tillstånd samtidigt som kan vara skärpt! Ibland får man också för sig att rösterna som man hör kommer från framtiden. Ibland kanske att det är genomskinliga skepnader (som man ser) eller utomjordingar har kontakt med en på telepatiskt väg.

Orsakar dålig tidsuppfattning positiva symptom?

Jag hatar regelbundna tider. Vill bara ha slumpmässiga rutiner.

Sen "vet" jag ju när kometen kommer och var den hamnar. För jag har sett och hört detta i mitt inre. Jag måste av den anledningen ibland dämpa min ångest med alkohol.

Jag kan också bli förvirrad på grund av informations stress.
zoegas
#2 zoegas 2013-08-03 19:06
Det kan ju tänkas att man kan arbeta fram en metod till att få reda på hur sjuk man är med detta.
Ready
#1 Ready 2013-08-03 18:20
Jag har väldigt svårt att se att forskning av detta slag ska kunna leda till gåtans lösning.

Du har inte rätt att posta kommentarer