Kanadensiska forskare har studerat hallucinationer vid psykotiska sjukdomar under en 20 års period. Individer med mer hallucinationer under de två första åren hade störst nedgång i allmän funktionsförmåga samt hade sämst prognos och sämst arbetsförmåga.

Hälften av de med schizofreni hade ofta hallucinationer under 20 års perioden, medan siffrorna för schizoaffektiv, depression och bipolär var 20 %, 6 % resp. 8 %.

Hallucinationsförekomsten kan vara ett sätt att skilja schizofreni från schizoaffektiv tror forskarna.

Läs mer hos GoodTherapy.

Du har inte rätt att posta kommentarer