Minskat uttryck (diminshed expression), som är ett viktigt negativt symptom vid schizofreni är signifikant korrelerat till olika kognitiva funktioner visar ny forskning.

Trots detta så följdes inte DE och kognitiva symptomen åt på längre sikt, vilket tyder på att de är relativt oberoende av varandra.

Forskarna säger att negativa och kognitiva symptom är skilda från varandra, men kan ha besläktad grundorsak eller så är skilda med koppling till andra sjukdomsfaktorer.

Läs mer hos medwireNews.

Du har inte rätt att posta kommentarer