Disorganisation (innebär svårbegripligt tal med felaktiga känslor, i svårare fall kan man inte äta eller klä på sig) och kognition (särskilt verbalt minne) påverkar livskvalitén vid schizofreni och verkar lovande för att rikta behandlingar mot dessa brister, som kan kanske förbättra funktionsförmågan tyder en italiensk studie på.

I studien ingick 276 personer med schizofreni, som fick göra olika neuropsykologiska tester, symptombedömning och tester på livskvalité, så man kunde se vad som nedsatte livskvalitén mest.

Eftersom antipsykotika inte har så bra effekt mot disorganisation och kognition krävs andra behandlingar, som psykologiska eller psykosocialabehandlingar.

Läs mer hos medwireNews.

Du har inte rätt att posta kommentarer