Synhallucinationer vid schizofreni kan orsakas av för hög nervtrafik till ett speciellt område i hjärnan tyder en ny undersökning på.

Av 180 studerade personer hade 45 (25 %) synhallucinationer.

Mellan amygdala i hjärnan och synbarken var nervtrafiken högre än normalt vid synhallucinationer.

Detta kan göra att synminnen reaktiveras och hämtas mer än normalt vilket antagligen ger hallucinationer.

Hippocampus som tidigare ansetts involverad i synhallucinationer var det inte här.

Läs mer hos medwireNews.

Kommentarer   
Admin1
#2 Admin1 2014-03-20 06:07
Det verkar som synhallucinationer främst drabbar de som har större problem och omkring 20 %. Intressant att synhallucinationer skulle vara synminnen som aktiveras.
Eos
#1 Eos 2014-03-19 00:56
Jag har förstått det som att synhallucinationer inte är lika frekvent hos schizofrena?
När jag var omedicinerad hade jag en hel del synhallucinationer.

Du har inte rätt att posta kommentarer