Primära negativa symptom påverkar negativt social-, arbets- och rekreations-förmåga hos personer med schizofreni även när hänsyn tagits till sekundära negativa symptom visar en kanadensisk studie.

Undersökningen visade också att värre negativa symptom ökade psykos, depression, ångest och extrapyramidala symptom.

Primära negativa symptom beror på själva sjukdomsprocessen vid schizofreni, medan sekundära negativa symptom orsakas av andra symptom, andra sjukdomar, mediciner eller miljön.

Läs mer i medwireNews.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2014-03-20 08:08
Tydligen håller man på att utveckla en KBT, som skall ha effekt mot negativa symptom, vilket låter intressant. Nyare antipsykotika ger viss reduktion av negativa symptom med 30-40 %.

Den medicin bitopertin, som utvecklades mot negativa symptom saknade tyvärr effekt och föll på målsnöret kan man säga. Det var en glycinåterupptagshämmare.

Som självhjälp mot negativa symptom finns motion, kreativa hobbies och vissa födoämnen med antioxidanter t.ex spenat, blåbär.

Du har inte rätt att posta kommentarer