schizofreni

En ny studie har funnit att genen för natriumkanalproteinet SCN2A är kopplad till generell kognitiv förmåga hos personer med schizofreni, men inte hos normalpersoner.

Den kognitiva förmågan är ju ofta nedsatt vid schizofreni, vilket sänker funktionsförmågan = arbetsförmåga och förmåga att klara vardagen.

Natriumkanalerna är viktiga för nervernas kommunikation och störningar där kan försämra informationsutbytet mellan hjärnans nervceller.

Typen av SCN2A gen verkar också påverka hur hjärnan arbetar bedömt via magnetröntgen eller studier av död hjärnvävnad.

Detta gör att natriumkanalerna kan användas för att utveckla nya läkemedel mot kognitiva besvär.

Från Schizophreniaforum.org.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2014-05-15 15:20
Det finns ett läkemedel NW-3509 som testas mot schizofreni och som har effekt på natriumkanalerna och det är tänkt att vara alternativ till Clozapine.

http://www.viska.se/index.php/nya-lakemedel/3237-helt-ny-schizofrenimedicin-utprovas-i-usa

Du har inte rätt att posta kommentarer