schizofreni

En koppling mellan dålig motivation och dålig kognitiv förmåga har för första gången hittats vid schizofreni.

Dålig motivation kan bero att hjärnan är dålig på att beräkna arbetsinsatsen som krävs.

Kognitionen försöker man idag förbättra med läkemedel, hjärnträning med dataprogram och apparater för hjärnstimulering, men det kan vara viktigt att studera motivationens inverkan också.

Särskilt som man i denna studie fann tecken på att dålig motivation kunde nedsätta kognitionen.

Forskarna menar att är man bättre motiverad att minnas en sak, så minns man bättre och på så sätt skulle motivationen påverka kognitionen.

Att försöka förbättra motivationen kan förbättra behandlingarna samt skapa nya behandlingar.

Läs mer hos MedicalXpress.

Kommentarer   
stefan
#6 stefan 2014-08-10 19:09
Rimligt antagande annars, men kanske har flera pålitliga forskare oberoende av läkemedelsindustrin och andra intressesfärer kommit fram till något som motsäger ett i mitt tycke rimligt antagande...

Mvh stefan
Admin1
#5 Admin1 2014-08-10 11:49
Nej, antipsykotika ger en svag förbättring av kognitionen troligen på grund av minskad distraktion av positiva symptom. Nedsatt kognition finns ofta år innan psykosen och antipsykotika använts.

Akineton och Pargitan är nog de största bovarna för kognitionen pga antikolinerg effekt. Men även Clozapine, Zyprexa och Seroquel har antikolinerg effekt, vilket kan försämra resultatet av minnesträning.
stefan
#4 stefan 2014-08-10 11:46
"...dopamine’s true effect may be motivation. Dopamine performs its task before we obtain rewards, meaning that its real job is to encourage us to act and motivate us to achieve or avoid something bad."

Undrar om blockerandet av dopamin ibland bidrar till en försämring av individens kognitiva färdigheter?

Mvh stefan
Admin1
#3 Admin1 2014-08-07 13:54
Socialstyrelsen skriver i sina rekommendationer att vissa psykosociala behandlingar har en antipsykotisk effekt och kan minska symptom och psykoser. Det är alltså viktigt att ge oss kunskaper om sjukdomen. Många är nog motiverade om de får reda på detta. T.ex familjeutbildning eller familjeintervention kan halvera psykosrisken.

Vad beträffar familjen, så får man oftast (80 %) schizofrenin därifrån och familjen kan framkalla psykoser genom skäll, kritik och stress. Däremot är det ännu inte bevisat om schizofrenigenerna framkallar skäll, kritik och stress, men själv tror jag på detta och att föräldrarna kan ha subkliniska psykoser. Jag tror också att när de blir gamla så har de större risk att få psykoser, när minnet börjar svikta.
Admin1
#2 Admin1 2014-08-01 19:12
Det kan nog stämma det här för hjärnträning mot kognitiva symptom förbättrar också negativa symptom.

Tror att det gäller att hitta saker, som man är intresserad och därmed motiverad av att ägna sig åt.

En sak man kan vara motiverad att diskutera och tänka på är sjukdomen. Tycker att en del här fått mindre kognitiva symptom av att läsa och skriva om schizofreni här.

Mer kurser om schizofreni kan också vara bra.
Geta
#1 Geta 2014-08-01 11:33
Man måste som schizofren hitta alla små korn av intressen, annars är det risk att man struntar i allt i brist på motivation.

Du har inte rätt att posta kommentarer