Psykiatern Mark Opler, betonar att schizofrenin ändrar sig med tiden - nyinsjuknade är annorlunda än de som är stabila och sedan kommer förändringar i takt med åren går.

Det är viktigt att inte bara veta symptomen utan också beakta att sjukdomen förändras med åldern. Han nämner att agitation förekommer vid schizofreni samt att man kan vara intensivt sysselsatt med olika aspekter av ens omgivning eller olika idéer.

Han har studerat hur symptomen varierar under olika delar av sjukdomsförloppet samt med tiden. Skillnader fanns, men skillnaden mellan olika individer var stora även i samma sjukdomsfas. Behandlingen måste därför skräddarsys för individerna.

Att schizofrenin ändrar sig är viktigt utprovning av antipsykotika för det kan påverka effekten man mäter. Han tycker att fokusen är för stor på psykiaterns upplevelse av schizofreni och att det är viktigt att väga in anhöriga, patientens och personer i patientens omgivning bild av sjukdomen.

Läs mer hos News Medical.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2014-09-12 14:55
Socialstyrelsens riktlinjer delade upp schizofreni i 2 grupper nyinsjuknade och de som varit sjuka i minst några år. Sedan nämnde man även ålderspensionärer även om de exkluderades i riktlinjerna. Tidigare har aldrig i Sverige skett någon uppdelning utan alla har hamnat i samma terapeutiska Prokrustres säng.

Troligen kommer rekommendationerna ändras i framtiden, så det blir lite annorlunda för de som varit sjuka i kanske 10 år och längre.

Han pratar också om en mer skräddarsydd behandling, eftersom symptom och sjukdomsfas ändrar sig så mycket. På sätt och vis fanns det delvis i Socialstyrelsens riktlinjer med förslag på behandlingar vid kvarvarande symptom.

Själv tror jag mycket på Seroquel till nyinsjuknade och till de som förbättrats i 40-50-60 års åldern. Det positiva är den svaga dopaminblockaden som kanske kan stimulera förbättrad återhämtning och minska risken för tardiv dyskinesi. Behövs inte stark effekt kan det vara bra med ett svagt preparat.

Du har inte rätt att posta kommentarer