Psykiatern Mark Opler, betonar att schizofrenin ändrar sig med tiden - nyinsjuknade är annorlunda än de som är stabila och sedan kommer förändringar i takt med åren går.

Det är viktigt att inte bara veta symptomen utan också beakta att sjukdomen förändras med åldern. Han nämner att agitation förekommer vid schizofreni samt att man kan vara intensivt sysselsatt med olika aspekter av ens omgivning eller olika idéer.

Han har studerat hur symptomen varierar under olika delar av sjukdomsförloppet samt med tiden. Skillnader fanns, men skillnaden mellan olika individer var stora även i samma sjukdomsfas. Behandlingen måste därför skräddarsys för individerna.

Att schizofrenin ändrar sig är viktigt utprovning av antipsykotika för det kan påverka effekten man mäter. Han tycker att fokusen är för stor på psykiaterns upplevelse av schizofreni och att det är viktigt att väga in anhöriga, patientens och personer i patientens omgivning bild av sjukdomen.

Läs mer hos News Medical.