Personer med schizofreni har allvarliga brister i läsförmåga, som inte upptäcks av psykiatrin idag visar en amerikansk studie.

Det kan vara en viktig orsak till den sämre utbildning och arbetsförmåga men bristerna är behandlingsbara.

Speciellt flytet i läsningen, förvaring av ordinformationen och synläsning brister och är en förvärvad dyslexi.

75 % uppfyllde kriterier för dyslexi och 50 % läste sämre än en 8:e klassare trots att de innan insjuknandet läste normalt. Forskarna anser att dessa lässvårigheter är behandlingsbara.

Läs mer i medwireNews.