superman

En studie har undersökt vad som främst påverkar funktionsförmågan vid schizofreni och det var neurokognition och inte positiva symptom, disorganiserade symptom, bristande motivation eller bristande uppmuntran.

Neurokognitionen styrdes av brister i engagemang i vård, funktionellkapacitet, socialkognition och motståndskraft mot självstigmatisering.

Forskarna säger att det är viktigt att minska självstigmatiseringen för att öka funktionsförmågan och effekter av andra behandlingar.

Efter neurokognition hade disorganiserade symptom, motivation, funktionellkapacitet, vårdengagemang, socialkognition, positiva symptom, uppmuntran , motståndskraft och självstigmatisering störst betydelse i fallande ordning,

Forskarna anser att ökad forskning på motivation för att kunna förbättra den är viktigt för att få ett meningsfyllt liv.

Läs mer hos medwireNews.

Kommentarer   
Admin1
#3 Admin1 2014-10-08 20:50
Det kan nog vara både och men värst är nog om man har en negativ självbild för att man har en sjukdom, eftersom man träffar sig själv mest av alla. Psykiatrin t.ex träffar man 2 % av ens tid.

Men andra former av självmobbing förekommer t.ex mobbande röster och mobbande negativa tankar om sig själv som finns vid depression. Såna saker glömmer de flesta att tänka på.

Det är enormt viktigt att vara positiv till sig själv och man märker här på sajten att de som verkar må bäst är rätt positiva till sig själva.
Geta
#2 Geta 2014-10-08 20:46
Förr var jag så upptagen med min schizofreni att jag inte fattade när jag blev mobbad.
Ready
#1 Ready 2014-10-08 20:42
Jag tror inte att den sjuke mobbar sig själv utan snarare är det så att omgivningen mobbar den sjuke. Det är lättare att lägga skulden på den sjuke än på omgivningen.

Du har inte rätt att posta kommentarer