Jules Cotard - fransk neurolog

Cotards syndrom eller vanföreställning är sällsynt, men innebär att man tror sig vara död, inte finnas, sakna stora viktiga organ eller kroppsdelar som hjärta, blod, eller båda benen.

Sjukdomen har olika svårighetsgrader, från milda känslor om att man även har betydelse och är inte synlig för andra till en orubblig tro att man är helt död.

Många drabbade av denna sjukdom försöker ständigt att begå självmord för att avgöra om man är levande eller död.

Sjukdomen kan orsakas av schizofreni och bipolär sjukdom i den depressiva fasen. Sjukdomen är också kopplad med Capgras syndrom, där man kan tro att anhöriga är ersatt av en bedragare. Läkemedlet Valtrex, som används mot herpesvirus, kan som biverkan ge Cotards syndrom, som försvinner när medicineingen avbryts.

Behandlingen är antipsykotika, antidepressiva och stämningsstabiliserare ensamma eller i kombination. Vid depressioner kan ECT användas.

Läs mer hos svenska Wikipedia och engelska Wikipedia. Tack gäst för detta tips!

Kommentarer   
Ready
#2 Ready 2015-02-04 20:42
Under min första kontakt med psykiatrin så kände jag mig upplyst i vetskapen om att jag hade drabbats av en sjukdom som fick mig att göra konstiga saker. Efter ytterligare ett tag så insåg jag att denna uppfattning inte delades av psykiatrin.
Admin1
#1 Admin1 2015-02-03 21:54
Behandlingen verkar vara antipsykotika, antidepressiva och stämingsstabiliserare ensamt eller i kombination, vilket låter som Seroquel eller Latuda vore bra läkemedelsval eftersom de har alla 3 dessa effekter.

I engelska Wikipedia står att läkemedlet Valtrex kan ge Cotards syndrom som biverkan. Det är en metabolit eller nedbrytningsprodukt som kan ge Cotards syndrom tillfälligt, när man slutar med Valtrex försvinner besvären.

Du har inte rätt att posta kommentarer