negativa

I England har den största studien på 7000 personer gjorts på förekomsten av negativa symptom och hur det påverkar sjukdomsförloppet vid schizofreni.

41 % hade två eller fler negativa symptom, vilket ökade antalet inläggningar med 24 % och längden på inläggningar med 21 dagar och återinläggningar ökade med 58 % under ett år.

Vanligaste negativa symptomen var motivationsbrist (31 %),  avtrubbad affekt (27 %), dålig ögonkontakt (26 %) och emotionellt tillbakadragen (24 %).

Detta tyder på att negativa symptomen måste få större betydelse i behandlingen och vikten av att det finns effektiva behandlingar mot negativa symptom.

Läs mer hos EurekAlert.

Läs hela artikeln hos BMJ Open.

Kommentarer   
Ready
#5 Ready 2015-09-11 21:12
Inte alla psykiskt sjuka är en Virginia Woolf, och där har jag sammanfattat hela problematiken.
Admin1
#4 Admin1 2015-09-09 22:38
Negativa symptom kan förväxlas med depression och kanske kan det bidraga till ökad inläggning. Man har feldiagnosticerat en depression, när det är negativa symptom egentligen.
Admin1
#3 Admin1 2015-09-09 17:39
Det är svårt att begripa hur dålig motivation, avtrubbade känslor, dålig ögonkontakt och tillbakadragenhet skulle göra att man blir inlagd. De var ju de vanligaste negativa symptomen. Det som gör att man blir inlagd är ju om man är en fara för sig själv och andra. I sådana fall är man i gräddfilen.
Geta
#2 Geta 2015-09-09 15:12
När man har negativa symtom, brukar man ju vara väldigt beskedlig i motsats till om positiva symtom föreligger.
Admin1
#1 Admin1 2015-09-09 15:06
Har lite svårt att acceptera att negativa symptom skulle öka inläggningarna i sig utan jag tror negativa symptomen råkar vara kopplade till värre positiva symptom. Hälften av inläggningarna är ju tvångsvård då man bedöms vara farlig och tror inte negativa symptom ökar farligheten utan tvärtom.

Det jag skulle kunna tänka mig är att negativa symptom kan ge är ökat behov av boendestöd och gruppboende. Synd att sådana här studier bara studerar inläggningar. Man borde studera behovet av gruppboende och boendestöd, missbruk, arbetsförmåga och våldsbenägenhet. Arbetsförmåga och våldsbenägenhet är ju viktiga samhällsintressen. Sedan när man mäter inläggningar bör man dela upp i frivillig vård och tvångsvård.

Du har inte rätt att posta kommentarer