Actiwatch

Ett armband på handen, en aktivitetsmätare (Actiwatch) kan vara ett alternativ till polysomnografi för att mäta hur effektiv sömnen är och hur många uppvakningar som sker på natten vid schizofreni enligt en dansk undersökning.

Att använda ett armband är mycket billigare och enklare. Armbandet används i 24 timmar minst och under 3 dagar till 2 veckor. Med hjälp av ett dataprogram, som bearbetar informationen från armbandet går det att mäta när insomning skedde, tid för uppvaknande, total sömntid och uppvakningar efter insomning.

När armbandet jämfördes med polysomnografi, så var den totala sömntiden korrekt för båda medan uppvakningar stämde måttligt och annat inte alls.

Metoden fungerar för att mäta totala sömntiden och fungerar också mycket bra för att mäta sömneffektivitet, tid innan insomning och antal uppvaknanden hos de utan långa vakna perioder efter insomningen.

Läs mer hos MD.

Kommentarer   
Admin1
#3 Admin1 2015-10-08 15:13
Jag har på känn att man skulle kunna mäta sömnlängden och sedan dosera antipsykotikan efter sömnlängden. Om man kan bibehålla en ideal sömntid, så kan man kanske undvika de flesta psykoser. Ofta före en psykos så finns en period med sömnproblem. På Quetiapine märker jag att dosen påverkar sömnlängden 150 mg ger 6 timmars sömn medan 300 mg ger 10 timmars sömnlängd. Det behövs antagligen en mer behovsvarierad dos av antipsykotika och inte konstant dos varje dag som nu.
Geta
#2 Geta 2015-10-02 22:56
En psykiatrisköterska sa att det var fantastiskt att jag kunde använda en dator, när jag är så gammal.
Ready
#1 Ready 2015-10-02 22:02
En anställd inom psykiatrin sa till mig att de flesta av deras patienter inte kan manövrera en dator.

Du har inte rätt att posta kommentarer