Sömnbrist är farligt för alla men i synnerhet för ungdomar för 50 procent av alla psykiska sjukdomar grundläggs i tonåren: schizofreni, psykoser, ätstörningar, panikångest och biopolär sjukdom.

Fetma, diabetes, depressioner och risktagande beteende har samband med sömnbrist, oavsett ålder.

Läs mer i Sydsvenskan.

Du har inte rätt att posta kommentarer