Ju större genförändringar (CNV) i DUF1220 genen desto allvarligare blir autismen.

Likheter har noterats mellan autism och schizofrenins negativa symptom.

DUF1220 har därför studerats hos 609 personer med schizofreni. Om DUF1220 minskade blev allvarligare positiva symptomen värre.

Hos män med schizofreni gav ökande DUF1220 allvarligare negativa symptom, vilket stämmer med hur det är hos autister.

Resultaten tyder på att autism och schizofreni kan både vara motsatta till varandra, men också överlappande t.ex negativa symptom och därmed besläktade.

DUF1220 kan bidraga till att öka risken för schizofreni och också sjukdomens allvar.

Schizofreni och autism kan vara en skadlig biprodukt av att DUF1220 CNV snabbt ökat för att öka hjärnans storlek under människans utveckling.

Läs mer i Translational Psychiatry.

Kommentarer   
Admin1
#4 Admin1 2015-12-17 11:43
Ja, precis. Det vanligaste handikappen vid schizofreni är väl arbets- och socialthandikapp, som 80 % har. Men sedan finns gruppen på gruppboende, som har svårigheter att klara vardagen och de är 15 %. Sedan har 15 % boendestöd. Så 30 % har vissa problem att klara vardagen. Det skall bli intressant att se om det satsas på rehabilitering för dessa.
Geta
#3 Geta 2015-12-16 15:23
Det vore bra om personer med schizofreni fick mer LSS-hjälp.
Admin1
#2 Admin1 2015-12-16 15:19
Om den här studien kan styrkas av andra borde det kunna leda till att de med schizofreni med DUF1220 CNV räknas som autister och får mer LSS-insatser. Eller så att de med schizofreni med stora funktionsförluster får med automatik LSS och mer hjälp. En sak som är lurig är att negativa symptom minskar med tiden t.ex motivationsbrister kan förbättras.
Admin1
#1 Admin1 2015-12-16 15:06
Skulle gissa att många med schizofreni, som är på gruppboenden har autistisk schizofreni dvs negativa symptom. Många på gruppboende har också autism. Typiskt för autister är också psykiatriska tilläggsdiagnoser, som t.ex ADHD, bipolär, ångest osv. De betraktas ha ett medfött handikapp samtidigt som psykiatriskt sett kan de vara multi-sjuka.

Det här med psykiatriskt multisjuk förekommer också vid schizofreni, men eftersom det räknas som sjukdom och inte handikapp, så är man inte alls intresserad av att lägga till ytterligare diagnoser. Men de flesta psykiatriska diagnoser förekommer vid schizofreni, vilket tyder på att de flesta psykiska sjukdomar är släkt med varandra och de är ju en slags tankefelsjukdomar allihop, så det finns en gemensam nämnare. Psykoterapin KBT som används mot det mesta är ett sätt att korrigera tankefel. Det som är intressant med schizofreni är att man kan ha problem med felkorrigering vid tankefel. Jobbigt för omgivningen när fel upprepas.

Du har inte rätt att posta kommentarer