spektrum

Varför inte lägga alla psykiska sjukdomar i samma spektrum?

Ny forskning tyder på att hallucinationer kan uppträda hos relativt friska.

Det tyder på att schizofreni finns på en glidande skala från psykossymptom hos friska till psykossymptom hos personer med schizofreni.

Psykossymptom hos friska finns hos 7,2 % medan schizofreni finns hos 0,4 % av befolkningen.

Psykotiska symptom hos friska var dubbelt så vanligt i rikare länder, som i fattiga länder.

Psykotiska symptom finns också vid depression och ångestsjukdomar.

Behandlingen av psykotiska symptom kan vara olika beroende på vad de är kopplade till - ångest, depression, stress eller tidiga tecken på psykos.

Läs mer hos Scientific American. Tack notwoodstock för tipset!

Kommentarer   
Admin1
#5 Admin1 2016-02-16 22:04
Det beror nog på att diagnosen anses allvarlig och därför räcker det med den. Autism räknas inte som en sjukdom utan som ett medfött handikapp och då är det lättare att lägga till diagnoser, som går att behandla. Autismen i sig kan man ju idag inte göra så mycket åt, medan det psykiatriska går alltid att behandla med mediciner t.ex.
Geta
#4 Geta 2016-02-16 20:56
Schizofrena får sällan några tilläggsdiagnoser.
Admin1
#3 Admin1 2016-02-16 20:52
Bipolär och OCD anses stå nära schizofreni också. Sedan förekommer ångest, ångestsjukdomar och depression ganska ofta vid schizofreni, men även autism har ofta en massa extra psykiska diagnoser. Det verkar nästan ju allvarligare psykiska problem man har desto fler tilläggsdiagnoser kan man få.

Sedan depression skiljer sig lite från andra diagnoser. Depression är underaktivitet, medan psykos, ångest och ångestsjukdomar är överaktivitet. Vid depressioner höjs serotonin och noradrenalin, medan vid psykos sänks dopamin. Också ångest behandlas med hämmare, som benso, men också med serotoninhöjning. Så ångest ligger mellan depression och psykos om man ser på läkemedelseffekten.
Admin1
#2 Admin1 2016-02-16 06:31
Min teori är att alla psykiska sjukdomar ligger på samma spektrum från ångest, ångestsjukdomar, depression till schizofreni och autismfast jag använde trappa för att illustrera också allvarlighetsgrad och inte enbart släktskap. Men man kan säga att insjuknandet för individen i schizofreni ligger också på ett spektrum, som börjar med kognitiva och negativa symptom, som år senare övergår i psykos och schizofreni.

Individens insjuknande är också ett tecken på att spektrum verkligen finns. Tidigare talade man om schizofrenispektrum och det var schizoid, schizotyp och schizofreni, men schizoaffektiv borde räknas dit. Detta fanns för att anhöriga ofta hade dessa personlighetsstörningar och därmed ansågs släktskap föreligga. Vissa anser att vanföreställningssyndrom är en lindrig form av schizofreni.
Ready
#1 Ready 2016-02-15 21:05
Admin,

Det här stämmer väl med din teori?

Du har inte rätt att posta kommentarer