van Gogh

Vincent van Gogh i självporträtt

Föreställningar om ett släktskap mellan genialitet och galenskap har hängt med ända sedan antiken.

Ny vetenskaplig forskning visar också att det, under vissa förhållanden, tycks finnas ett statistiskt samband mellan psykisk sjukdom och kreativitet.

De flesta är överens om att schizofreni inte är förenat med ökad krea­tivitet, utan snarare tvärtom.

Däremot pekar ett flertal studier på att förstagradssläktingar till ­schizofrenidrabbade har en förhöjd kreativitet, vilket också är fallet med individer som uppvisar psykotiska personlighetsdrag eller ofullständigt utvecklade psykotiska symtom.

Läs mer i Svenska Dagbladet.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2016-03-11 19:06
John Nash är väl beviset på att man före insjuknandet kan vara ett geni. Han verkar ha en ärftlig form av schizofreni, vilket 30 % inte har. Syskon och föräldrar till personer med schizofreni kan vara kreativa. Det som jag tror kan vara positivt för anhöriga att vara kreativa är att de kan ha bättre tillgång till sina minnen för de kan personer med schizofreni också ha. Plats för fler idéer i huvudet. Sedan tror jag att ökat självfokus är viktigt för den kreativa processen, som är en inre process hos individen. Ökad självfokus finns vid schizofreni dvs att allt i omgivningen handlar om en själv. Om behandlingar kommer mot kognitiva problem, så tankeverksamheten blir normal kan de med schizofreni bli mer kreativa än idag, liksom få bättre social och arbetsförmåga.

Du har inte rätt att posta kommentarer