sömn

Antipsykotika med stor viktökning brukar oftare ge trötthet dagtid

Studien gjordes på 112 000 personer i England och identifierade den del av genomet, som är kopplat till sömnstörningar inklusive sömnlöshet och trötthet dagtid.

De upptäckte nya genetiska kopplingar mellan sömnstörningar till restless legs, schizofreni och fetma.

Starkaste genetiska kopplingen var till restless legs. 

Genetiska kopplingar fanns mellan att sova länge och schizofrenirisk samt mellan kraftig trötthet dagtid och fetma.

Sömnlöshet delade biologin med depression och onormal glukosmetabolism.

I epidemologiska studier har man tidigare sett dessa kopplingar, men ej i genetiska studier. 

Läs mer hos Manchester.

Kommentarer   
Geta
#2 Geta 2016-12-21 21:06
Ju tröttare man är, ju mer sitter eller ligger man. Färre kalorier går åt.
Admin1
#1 Admin1 2016-12-21 20:59
Intressant att trötthet dagtid är kopplat till fetma. De antipsykotika, som ger störst viktuppgång ger ofta trötthet. Det är Clozapine och Zyprexa. Där tror man att blockering av histamin-1-receptorer är orsaken. En histamin-1-stimulerare Vertisan verkar kunna halvera viktuppgången.Men andra möjligheter finns att behandla trötthet, som modafinil. Tror dock inte viktnedgång vid Clozapine eller Zyprexa är bevisad

Du har inte rätt att posta kommentarer