kognition

De flesta psykiska sjukdomar kan försämra kognitionen och försämra arbetsförmåga?

En internationell forskargrupp har hittat gener betydelsefulla för kognitionen.

Det kan leda till nya behandlingar mot kognitiv nedsättning vid t.ex schizofreni och ADHD.

I studien undersöktes 35 000 personer med kognitiva tester och sedan genetiska studier.

Ett fåtal specifika gener kopplades till kognitionen, men det fanns gener som både gav psykisk sjukdom och samtidigt också nedsatt kognitiv förmåga.

Nedsatt kognitiv förmåga är viktig för allvarliga psykiska sjukdomar, som schizofreni.

Forskarna fann en koppling mellan personlighet och högre kognitiv förmåga med öppenhet för nya idéer och testa nya saker.

Det är inte bara vid schizofreni och ADHD kognitionen kan vara nedsatt utan också vid ångestsjukdomar, bipolär och depression.

Läs mer hos ScienceDaily.

Läs artikeln i Molecular Psychiatry.

Kommentarer   
Admin1
#3 Admin1 2017-01-19 19:30
Det som var intressant var att andra psykiska sjukdomar också kan ha kognitiv nedsättning, som ångestsjukdomar, bipolär och depression. Kan kanske förklara varför vissa av dem inte klarar av att arbeta. Man måste nog börja mäta kognitiv förmåga på de sk hopplösa fallen.
Geta
#2 Geta 2017-01-18 22:20
Hur kommer det sig att man klarar skolan utan problem men inte klarar att kommunicera med andra?
Ready
#1 Ready 2017-01-18 21:47
Detta kanske är den länge omtalade intelligensgenen.

Du har inte rätt att posta kommentarer