Negativa symptom vid schizofreni brukar delas upp i två olika grupper avsaknad av motivation och avsaknad av glädje.

En analys av 860 personer med schizofreni visade att en indelning i fem grupper och tre grupper till  - avsaknad av känslor, inget eller begränsat tal, och ointresse av andra var korrektast.

Genom att uppdela negativa symptomen i fler grupper, så kan det bli lättare att behandla symptomen och förstå betydelsen av dem för sjukdomen.

Läs mer hos MedicalXpress.

Läs om Negativa symptom.

Du har inte rätt att posta kommentarer