Professor Lieberman säger att avbryts antipsykotikan ökar risken för återfall i psykos - det är aldrig säkert att avbryta medicineringen.

Att avbryta medicineringen av olika orsaker gör att många får återfall, men hög stress kan också ge återfall samt narkotika, medan alkohol är inte så allvarligt.

Professor Lieberman: There’s a common criticism that’s leveled at us: That we’re pill pushers and we’re trying to just push medications on people. There may be some individuals who are a little too excessive, but most physicians are trying to use medication judiciously. When you take medicines for hypertension, diabetes, asthma, or use statins, nobody blinks an eye for taking it on an ongoing basis. But when it comes to psychotropic drugs, uh oh, you’re taking it unnecessarily.

Läs mer hos Pharmacy Times.

Du har inte rätt att posta kommentarer