Fredrik Gothnier

Det är konstigt, annorlunda och kan vara idéer som är helt uppåt väggarna.

Psykoser är ett svårt ämne. Hur ökar man andras kunskap?

I den här texten använder jag både mina och andras erfarenheter av psykos, och för att inte hänga ut någon säger jag att upplevelserna är mina egna.

Läs mer i RSMHBloggen.

Kommentarer   
Admin1
#2 Admin1 2019-09-02 19:19
25 % av psykoserna upplevs som positiva. Resten är mer eller mindre skrämmande. Psykoser kan vara så skräckfyllda att man kan få PTSD. Sedan sker 50 % av psykoserna i hemmet och kommer aldrig under vård. De som lever helt ensamma har nog lättare att undgå inläggning. Snart finns det nog appar som kan rapportera till psykiatrin när man har psykos.
Geta
#1 Geta 2019-09-02 16:47
Det är visst skrämmande. Jätteskrämmande!

Du har inte rätt att posta kommentarer