Katatoni är ett syndrom med påverkan på framför allt rörelser, affektiva och viljemässiga funktioner.

Syndromet består av en rad olika symtom som kan verka mycket besynnerliga för en betraktare.

Det finns allt från lindriga former med ett fåtal och inte så framträdande symtom till allvarliga tillstånd som kräver akut behandling.

De senare formerna förknippas med immobilisering och autonom dysfunktion, vilket ligger bakom sjukdomen och dödligheten. 

Tillståndet har traditionellt förknippats med schizofreni men förekommer troligen i högre grad vid bipolär sjukdom och även vid många medicinska och neurologiska sjukdomar.

Läs mer i Läkartidningen.

Du har inte rätt att posta kommentarer